migJens Fage - ungdomsskoleinspektør emeritus - biograftekniker - systemadministrator - kajakroer oma.

Her skal jeg ikke delagtiggøre alverden i mine uforbederlige meninger om Verdens gang, men snarere have et praktisk sted til  at dele informationer og oplevelser.